Boerenbond is een koepelorganisatie met veel onderliggende verenigingen en projecten zoals AVBS.be, Innovatiesteunpunt, Landelijkegilden.be en Dag van de Landbouw. Binnen het Boerenbond-kader blijft het echter wel belangrijk dat al die organisaties hun eigenheid behouden. Door via onder andere co-sourcing en technische ondersteuning onze kennis te centraliseren en te hergebruiken voor nieuwe projecten, drukte Boerenbond z'n budget voor IT en website met 50%.

Co-sourcing

Dropsolid biedt niet zomaar een gereedschapskist met werktuigen die pas worden bovengehaald wanneer de kaders van de muur beginnen te vallen. Onze projectmanagers en ontwikkelaars zitten samen met de verantwoordelijken van Boerenbond en denken actief mee na over het verbeteren, ontwikkelen en lanceren van nieuwe projecten. 

Het combineren van resources, kennis en middelen van Boerenbond & Landelijke Gilden en Dropsolid zorgen voor een symbiose van inzicht en expertise die prestaties en efficiëntie tijdens ontwikkeling, onderhoud en vernieuwing van de vele projecten garandeert. Hierbij geniet Boerenbond het voordeel dat het zelf controle behoudt over wanneer onze mensen ingezet worden en in welke fase van het ontwikkelingsproces. De mensen en middelen van Dropsolid worden letterlijk on demand ingezet - een schoolvoorbeeld van co-sourcing.

Technische ondersteuning

Het co-sourcingverhaal wordt op technisch vlak ondersteund door ons development- en deploymentplatform dat wordt ingeschakeld om de meer dan 20 websites in de toekomst onder controle te houden. Het platform staat toe om op een gestructureerde en professionele manier aan webontwikkeling te doen. Elke ontwikkelaar volgt dezelfde regels en het uitrollen van nieuwe functionaliteit loopt volgens een geautomatiseerd proces. Het platform is verbonden met de development, pre-productie en productieomgeving, na testen en goedkeuring van nieuwe of gewijzigde functionaliteit wordt deze volgens het 'continuous integration'-principe uitgerold.

Het resultaat voor Boerenbond

Boerenbond was op zoek naar een manier om intensiever samen te werken met externe leveranciers. Door flexibel beroep te doen op de resources van Dropsolid, kan Boerenbond schakelen wanneer nodig en zo de kosten beperken. Daarnaast profiteert het van onze kennis en zijn er Senior architecten die hun kennis ter beschikking stellen wanneer Boerenbond dat nodig acht. Bijkomende kostenefficiëntie was ook mogelijk op vlak van systeemadministratie verhogen door het inhuren van ons developmentplatform.

  • Ons platform werd geïnstalleerd en verbonden op de staging- en productieomgeving van Boerenbond.
  • De bestaande Drupalwebsites werden gemigreerd naar het platform.
  • De overkoepelende Boerenbond-website werd op vele vlakken verder uitgebreid en de digitale strategie werd op een structureel niveau verder uitgewerkt.
  • Er werd een standaard installatieprofiel gebouwd voor websites die gemigreerd worden naar Drupal.
  • De realisatie van verschillende projecten voor Boerenbond:

AVBS.be en Innovatiesteunpunt, landelijkegilden.be en Dag van de Landbouw.


We realiseerden voor Boerenbond een aanzienlijke meerwaarde door deze manier van samenwerken. Bij elk nieuw project wordt een team gevormd waarin Dropsolid samenwerkt met de IT- en marketingafdeling van Boerenbond en de eindklant die vaak een deelorganisatie is van de koepelorganisatie. Er wordt intensief samengewerkt om de vereisten om te zetten in een online concept. In de ontwikkelingsfase wordt gestreefd naar een hoge mate van standaardisatie om de meer dan twintig websites in een beheersbaar en uitbreidbaar geheel op te nemen. 

Ook meerwaarde creëren op basis van uw noden? Neem contact op!

Dropsolid case Boerenbond
Dropsolid case Boerenbond
Dropsolid case Boerenbond