Drupal vs Sitecore

Drupal vs. Sitecore - een vergelijking

Thomas Cruysberghs
business

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tussen Drupal en Sitecore, twee CMS-systemen die vaak diametraal tegenover elkaar staan bij digitale websiteprojecten. Zowel de geschiedenis, heden en toekomstperspectief van beide contentmanagementsystemen zijn erg verschillend, wat een passende keuze erg belangrijk maakt voor de geplande toepassing.

Match met businessnoden

De weg naar succesvolle digitale projecten is geplaveid met allerlei keuzes. Eén van de klassieke vraagstukken die bij kmo’s en grote ondernemingen naar voren komen, is dat van de afweging tussen CMS-systemen. Uit ervaring weten we dat die discussie goed aangepakt moet worden; anders dreigt ze al snel te verzanden in een stellingenoorlog tussen aanhangers van rivaliserende technologieën. Wat we bij Dropsolid altijd doen, is even een stap terug zetten en kijken naar de businessvereisten van het project. We plaatsen in dit blog enkele klassieke businessvragen op een rijtje, toegepast op de specifieke sterktes en zwaktes van Sitecore en Drupal. Het antwoord hangt natuurlijk af van case tot case, maar we zien veel grote lijnen telkens weer opnieuw terugkeren.
 

Bestaande architectuur

We hebben zelf al vaak genoeg meegemaakt tijdens analyses: bij niet-innovatieve bedrijven worden keuzes nog te vaak gemaakt vanuit de bestaande IT-architectuur, zonder alle betrokken business units te consulteren. In België zijn er vanuit IT twee klassieke stromingen. Enerzijds bestaat er een groep hardcore opensource-adepten, die zweert bij (meestal) Drupal of (voor kleinschaligere ondernemingen) WordPress. Aan de andere kant vinden we het Microsoft-bastion, dat meestal redeneert vanuit de integratie met bestaande legacy-architectuur die geënt is op soms decennialang gebruik van Windows-georiënteerde infrastructuur, tools en producten.


De belangrijkste verschillen op technisch vlak:

  • Drupal is een open source CMS, geschreven in PHP en geoptimaliseerd voor een LAMP-stack serverinfrastructuur. De broncode is vrij toegankelijk en wordt in een los verband bijgewerkt door een community van ontwikkelaars, ondersteund door de Drupal Association-vzw.
  • Het Sitecore-CMS is bedrijfseigendom (proprietary software) en is gegroeid vanuit de nood om websites te creëren vanuit een Microsoft-omgeving. De code is niet publiek toegankelijk en wordt beheerd door Sitecores interne team van ontwikkelaars.

Een concreet gevolg van dit verschil in opzet en businessmodel is de licentiekost. Iedereen kan Drupal installeren op een lokale omgeving, terwijl Sitecore een jaarlijkse licentiebijdrage aanrekent die afhangt van het gekozen pakket.

In het verleden werd het gevecht vaak gevoerd als dat van een platform (Drupal) tegenover een productsuite (Sitecore). Enkele initiatieven zoals de nieuwe Drupal Commerce en onze eigen James & Jenny (resp. PaaS en SaaS) hebben het speelveld sinds een jaar of twee echter grondig veranderd.

Om de patstelling te doorbreken, raden we meestal aan om vooruit te kijken naar de bedrijfsnoden en -visie.
 

Toekomstvisie

Door acquisities en intern development beschikt Sitecore over een geïntegreerde suite die ontwikkeld is vanuit de noden van de enterprise-markt. Drupal is daarentegen gericht op de open integratie van best-of-breedtools – vrij vertaald: het linken van het beste product of de beste dienst uit elke sector of domein. We merken dat de markt tegenwoordig meer en meer richting de opensource-gedachte begint aan te leunen. Het grootste Sitecore-gevaar is een overkill aan complex maatwerk binnen het Sitecore-universum, waardoor de kans op zogeheten vendor lock-in op lange termijn gevaarlijk groot wordt. Het aantal Drupal-developers wereldwijd is een stuk groter – het is alleen belangrijk om developers van voldoende hoog niveau aan te trekken.

De drie belangrijkste vragen die daarbij telkens terugkomen zijn als volgt:

  • Waar staat de organisatie vandaag en waar wil ze naartoe?
  • Mag de CMS-keuze zomaar afhangen van de beschikbare IT-resources?
  • Welke oplossing genereert op korte, middellange en lange termijn de meeste waarde voor de organisatie?

Afhankelijk van het antwoord op die vraag, kan er een gerichte keuze gemaakt worden tussen een klassieke ‘customer experience suite’ met alles onder één dak (Sitecore) of een open, toekomstgerichte en schaalbare oplossing die zich eerder richt op het genereren van ROI voor het bedrijf (Drupal).
 

Meer weten over onze digitale analyses en het opzetten van de juiste online businessstrategie? Lees meer in onze cases of schrijf in op onze nieuwsbrief.
 

Drupaldemo aanvragen      inschrijven op de nieuwsbrief

Populaire blogposts
Never let a good crisis go to waste.
De eerste bouwsteen van mijn carrière
Dropsolid op Mautic Conference Global 2021
3 redenen om te investeren in je digital customer experience
Test je Digitaal Drijfvermogen