Copyrightbeleid en intellectuele eigendomsrechten

 

Alle logo's, afbeeldingen, slogans, teksten en concepten op deze website zijn eigendom van Dropsolid NV. 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Dropsolid NV of in geval van beknopte citaten, verwijzingen en links. Voor samenwerking en overnames van informatie, teksten en afbeeldingen, mag u altijd contact opnemen.