Hoe voert u een Drupal Audit uit?

Blog
Posted on
25/04/2013
Hoe voert u een Drupal Audit uit (2017 update)
 • Wil u weten of uw Drupal-website veilig is?
 • Uw Drupal-website is traag en u wil weten wat het probleem is en het vervolgens laten herstellen?
 • U hebt een Drupal website laten ontwikkelen is en u wil onafhankelijk te weten komen wat de kwaliteit van de code is, zodat u weet waar u aan toe bent voor de toekomst? 
 • U wilt weten of er een rendabele manier bestaat om extra Drupal development te krijgen?

Is het antwoord op één van bovenstaande vragen 'ja'? Dan is een Drupal-audit iets voor u.

Drupal-auditprocedure, schematische weergave:

Drupal audit
Drupal audit.png

 

Het audit-proces kan dus beknopt worden samengevat in vijf stappen:

 • doelstellingen en standaarden,
 • methodes voor dataverzameling,
 • data-analyse,
 • veranderingen doorvoeren,
 • herevalueren en beoordelen.
   

De onderstaande checklist is een voorbeeld van hoe een basis-audit eruit kan zien. Na deze checklist kan het u een rapport en een score geven over de rangschikking van uw site. Vervolgens moet u bekijken hoe u de huidige situatie kan verbeteren. Hierna doet u de implementatie en evalueert u het effect van de veranderingen.
 

Diepgaand overzicht van een Drupal-audit

Wanneer u begint met de Drupal-audit, doet u een check-out van uw Drupalproject op een lokale omgeving. Vervolgens verifieert u de staat van uw Drupal core en patches. Hierna richt u zich op de Drupal-modules en analyseert u de kwaliteit van de code. U kunt vervolgens uw database analyseren en potentiële problemen controleren. Nu kunt u beginnen met het profileren van de applicatie. Gebruik tools om diepgaand te bekijken waarom uw website vertraagt. 

 

 • Installatie
  • Checkout code
  • installeer database
  • Run Drupal
    
 • Verifieer consistentie en kwaliteit van code
  • controleer versie
  • override met gedownloade versie
  • Analyseer core patches, verifieer kwaliteit van de code van de patches
    
 • Activeer devel
 • Analyseer activatiemodules. All justified?
  • Core Drupalmodules
  • Contrib Drupalmodules
   • UI
   • Essentieel?
   • Up-to-date?
   • Patches?
  • Custom - verifieer kwaliteit van code van custom modules
    
 • Analyse Drupal cache-instellingen
  • Schakel alle Drupalcaching uit om volledige paginabouw te krijgen voor analyse
 • Vraag welke pagina's problemen veroorzaken
   
 • Analyse van database
  • Analyse van table size
  • Analyse van big tables
   • Flat?
   • Joins?
 • Analyse van query's op probleempagina's
  • Zijn alle query's nodig?
  • Indexen?
  • Veel flat data? Veel joins?
 • Installeer tools om te beginnen met profiling
  • Start profiling de bootstrap. Duur < ?
  • Start met profiling van de troubled requests
  • Analyse van named code
   • Check all justified
 • Analyse van architectuur
  • Custom modules
   • Justified functionaliteit
  • Init loading
  • After menu routing
  • Theming-layer
   • Hoe te renderen? Loads?

Drupal in testomgeving

Hierboven hebben we laten zien hoe een karakteristieke kwaliteits- en prestatie-audit van code eruit zou zien. U kunt verder gaan - Drupal is immers zelden een applicatie op zich. U kunt de Drupal-website op een testomgeving analyseren, u kunt indien nodig oproepen naar webdiensten en andere integraties testen. U kan die oproepen profileren en oplossingen voorstellen.

 • Volledige toegang tot oproepen van webservice hebben
  • Profileren van het volledige verzoek met webservice oproepen
   • Cacheable?
   • Push-pull?
 • All justified?
 • Controleer andere diensten?
  • Solr?
  • Memcached?
  • Varnish
    

Analyse van de infrastructuur

Om nog verder te gaan en een zeer gedetailleerde analyse te krijgen van hoe de volledige stack functioneert, kunt u tools installeren voor voortdurende verbetering.

 • Correcte configuratie van:
  • Webserver
  • Database server
  • Cachingmechanismes (Varnish, Memcached, apc)
  • Filesysteem
  • Overige
    
 • Code Deployment

Om uw infrastructuur te controleren, hebt u root access nodig voor uw webserver(s). U controleert de configuratie van uw componenten en stelt oplossingen voor om dit deel van de stack te verbeteren. 

Voor complexe stacks werkt u best samen met ervaren infrastructuurconsultants.
 

Drupal architectuur-analyse

De analyse van de Drupalarchitectuur van uw site is diepgaander. Ze controleert of de keuzes met betrekking tot de bouw van de website optimaal en logisch geordend zijn.

 • Is het data model voor de applicatie juist weergegeven?
  • Controleer samenhang van de content types, termen, gebruikers en andere entiteiten
    
 • Is er aan de functionele vereisten van de applicatie voldaan?
  • Afhankelijk van de aard van de applicatie
    

Toekomstige Controle

Installeer tools die uw site op lange termijn kunnen controleren, die u waarschuwen wanneer dingen fout gaan. Een goede tool is Newrelic.

Rapporteer

 • Wat de staat van uw applicatie is,
 • Hoe u Drupal prestatie kan verbeteren,
 • Hoe u Drupal beveiliging kan verbeteren,
 • Hoe u de kwaliteit van Drupal code kan verbeteren.
   

Verbeter

 • Verbeter prestaties om algemene gebruikerstevredenheid te verbeteren. Dit leidt uiteindelijk tot meer bezoeken, meer interactie, meer leads, meer conversaties, meer omzet.
 • Verbeter beveiliging om problemen te omzeilen en gezichtsverlies te voorkomen.
 • Verbeter de kwaliteit van de code om onderhoudskosten te verminderen en toekomstige integratie sneller en rendabeler te maken.