Onze cases

Boerenbond

Boerenbond logo
Organisaties
Digital Experience Platform
Digitale Strategie
UX & Design
Implementatie

Kennisdeling met co-sourcing, voor betere resultaten en kostenefficiëntie.

Boerenbond is de grootste professionele organisatie in de landbouwsector in België. Als koepelorganisatie stuurt ze veel dochterverenigingen en langlopende deelprojecten aan, zoals AVBS.be, Innovatiesteunpunt, Landelijkegilden.be en Dag van de Landbouw. Hoewel al die organisaties binnen de Boerenbond-familie dezelfde achterliggende visie en werkkader delen, wordt elke deelorganisatie gekenmerkt door een eigen karakter.

Uitdaging

Iedere deelorganisatie van Boerenbond beschikte al over een eigen website, maar overkoepelende richtlijnen ontbraken. Boerenbond en Landelijke Gilden streefden naar een uniforme online aanwezigheid over de deelorganisaties heen. Na een workshop traject met alle betrokken stakeholders werd er in overleg besloten op welke vlakken de deelorganisaties over meer uniformiteit moesten beschikken. Dat kwam neer op drie hoofdlijnen:

  • Concept en design
  • Architectuur van het CMS
  • Projectopvolging

Daarnaast wou Boerenbond zich er ook van vergewissen dat website-aanpassingen indien nodig zeer snel uitgevoerd zouden kunnen worden - en dat met een klein eigen team. Snelheid en onderhoudsgemak waren dus belangrijke extra factoren.

Resultaat

Het resultaat voor Boerenbond? De perfecte balans tussen vrijheid, consistentie, ownership en kost.

  • Samen met Dropsolid zorgde Boerenbond voor een uitstekende balans tussen de zogeheten Total Cost of Ownership (TCO), efficiëntie in onderhoud en ruimte voor eigenheid voor elke dochterorganisatie. Dat allemaal dankzij het Dropsolid Platform en zijn Rocketship Installers.
  • We brachten onze kennis samen met die van Boerenbond via een traject van co-sourcing en technische ondersteuning. Zo konden we de opgebouwde kennis slim inzetten voor nieuwe projecten. Dat drukte het IT-budget voor Boerenbond met 50%.
  • Het interne Boerenbond-webteam is volledig eigenaar van het platform en het blijft als resultaat minder afhankelijk van externe leveranciers.

We gaan op elk van deze elementen wat dieper in.

Dropsolid biedt niet zomaar een gereedschapskist met tools die pas worden bovengehaald wanneer het dak al lang lek is. Onze projectmanagers en ontwikkelaars zitten op geregelde basis samen met het team van Boerenbond en we denken samen na over het verbeteren, ontwikkelen en lanceren van projecten. 

Het combineren van middelen en kennis tussen Boerenbond en Dropsolid zorgt voor een synergie van inzicht en expertise die vervolgens zorgt voor betere prestaties en hogere efficiëntie tijdens de ontwikkeling, vernieuwing en het onderhoud van de vele projecten. Hierbij geniet Boerenbond het voordeel dat het zelf controle behoudt over wanneer onze mensen ingezet worden en in welke fase van het ontwikkelingsproces. De mensen en middelen van Dropsolid worden letterlijk on demand ingezet - een schoolvoorbeeld van co-sourcing.

Technische ondersteuning

Het co-sourcingverhaal wordt op technisch vlak ondersteund door ons development- en deploymentplatform dat we gebruiken om de meer dan 20 websites van Boerenbond te beheren. Het platform zorgt voor een nog meer gestructureerde manier van webontwikkeling. Elke individuele webontwikkelaar volgt dezelfde standaarden en het uitrollen van nieuwe functionaliteit loopt volgens een geautomatiseerd proces. Het platform is verbonden met de development, pre-productie en productieomgeving. Na de testfase en goedkeuring van nieuwe of gewijzigde functionaliteit, worden verbeteringen uitgerold volgens het principe van 'continuous integration'.

Boerenbond was op zoek naar een manier om intensiever samen te werken met externe leveranciers. Door flexibel beroep te doen op de experten van Dropsolid, kan Boerenbond zijn investeringen beperken en toch snel schakelen wanneer nodig. Bijkomende kostenefficiëntie was ook mogelijk op vlak van systeemadministratie, door het gebruik van ons developmentplatform.

  • Het Dropsolid Platform werd geïnstalleerd en verbonden met de staging- en productieomgeving van Boerenbond.
  • De bestaande Drupalwebsites werden gemigreerd naar het platform.
  • De overkoepelende Boerenbond-website werd op vele vlakken verder uitgebreid met nieuwe features en we werkten samen de digitale strategie structureel verder uit.
  • Er werd een standaard installatieprofiel gebouwd voor de migratie van nieuwe websites.

Bezoek de website