De beste digitale ervaringen bij overheden

Naadloze digitale ervaringen bij overheden zorgen voor gelukkigere burgers, toegankelijkere medewerkers en veiligere platformen. Een must voor elke overheidsinstantie, maar hoe begin je daar nu aan?
Digital experiences for governments

Wat is een digitale ervaring bij overheden?

Digitale ervaring bij overheden omvat het gebruik van technologieën en digitale middelen om interacties tussen burgers en overheidsinstanties te verbeteren. Het gaat om het centraal stellen van de burger, het optimaliseren van informatievoorziening en interacties via digitale kanalen en het gebruik van technologie om de dienstverlening te verbeteren. Door het overheidsteam de juiste tools aan te reiken, werken medewerkers van de instantie efficiënter en creëeren ze autonoom betere ervaringen voor burgers.

 

 
Citizens of government

Waarom is een digitale ervaring belangrijk bij overheden?

Digitale ervaringen zijn cruciaal voor overheden om effectief te communiceren en diensten aan te bieden aan burgers. Het verhoogt de toegankelijkheid, verbetert de efficiëntie van dienstverlening, en ondersteunt de beveiliging van gegevens. Daarnaast speelt het een rol in het verhogen van burgerbetrokkenheid en tevredenheid.

Dropsolid en overheden

Dropsolid richt zich op het bouwen van naadloze digitale ervaringen voor overheden door middel van een open Digital Experience Platform (DXP). Onze aanpak benadrukt het belang van flexibiliteit, schaalbaarheid, en de inzet van open source technologieën zoals Drupal, Mautic, en Unomi voor CMS, marketing automation, en personalisatie.

Deze overheden gingen je al voor

hogent
vlaams-brabant
toerisme-vlaanderen
logo gent
Logo provincie limburg
Inclusion and accessibility government

Digitale inclusie en toegankelijkheid bij overheden

In het digitale tijdperk is het essentieel en zelfs verplicht dat overheidsdiensten toegankelijk en inclusief zijn voor iedereen, zonder uitzondering. Digitale inclusie en toegankelijkheid staan centraal in het creëren van een samenleving waarin alle burgers, ongeacht hun fysieke vaardigheden of technologische toegang, de overheidsinformatie en -diensten moeiteloos kunnen gebruiken. Dit aspect van digitale transformatie binnen overheidsdiensten gaat verder dan het technologische — het raakt aan fundamentele waarden van gelijkheid, rechtvaardigheid, en democratie.

Ontdek hoe overheden deze uitdagingen aangaan en welke lessen we kunnen leren om onze eigen digitale omgevingen toegankelijker en inclusiever te maken.

Uitdagingen en oplossingen bij overheden

In de hedendaagse digitale samenleving is het cruciaal dat overheidsdiensten niet alleen toegankelijk en efficiënt zijn, maar ook voldoen aan de steeds veranderende behoeften en verwachtingen van burgers. Terwijl overheden streven naar het verbeteren van hun digitale dienstverlening, stuiten ze echter op diverse uitdagingen die van invloed zijn op hun vermogen om naadloze digitale ervaringen te bieden. Deze uitdagingen variëren van interne weerstand tegen verandering en budgettaire beperkingen tot technologische fragmentatie, digitale toegankelijkheid, en beveiligingsrisico's.

In deze blog gaan we dieper in op de 6 grootste uitdagingen én oplossingen bij digitale ervaringen in overheden.

Hoe bouw je de beste digitale ervaring bij overheden?

Het bouwen van de beste digitale ervaring vereist een grondige kennis van de behoeften van de gebruikers, een strategische aanpak voor het implementeren van technologie, en een focus op gebruikerservaring (UX). Dropsolid benadrukt het belang van een gefaseerde aanpak, van onderzoek en strategie tot implementatie en iteratie, waarbij technologie wordt ingezet om concrete doelen te bereiken.

Start bijvoorbeeld steeds met een doordachte Digital Experience Strategie

Het succesverhaal van Toerisme Vlaanderen

De transitie naar digitale dienstverlening binnen overheidsinstanties biedt een unieke kans om de interactie met burgers te verbeteren en de efficiëntie van openbare diensten te verhogen. Aan de hand van succesvolle voorbeelden, zoals dat van Toerisme Vlaanderen, wordt duidelijk hoe een strategische benadering van digitale ervaringen significante voordelen oplevert.

Toerisme Vlaanderen: een pionier in digitale ervaringen

Toerisme Vlaanderen positioneerde zich als een voorloper op het gebied van digitale transformatie binnen de overheidssector. Hun ambitie om een geïntegreerd digitaal ervaringsplatform (DXP) te implementeren, onderstreept het belang van innovatie in de dienstverlening aan burgers en bezoekers.

Uitdaging

TVL stond voor de taak om een diverse en rijke toeristische ervaring digitaal toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het doel was om informatie en diensten op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier aan te bieden, terwijl tegelijkertijd de promotie van Vlaanderen als toeristische bestemming werd versterkt.

Oplossing

Door de implementatie van een open DXP koos TVL voor een flexibele en schaalbare oplossing die in staat was om verschillende digitale kanalen te integreren en te beheren. Dit stelde hen in staat om snel nieuwe websites te lanceren, gericht op specifieke thema's of evenementen, en om de content op een dynamische en gepersonaliseerde manier aan te bieden.

Resultaat

Het resultaat was een aanzienlijke verbetering van de digitale aanwezigheid van Toerisme Vlaanderen, met een reeks van gemakkelijk navigeerbare, informatieve websites die bezoekers uitnodigen om de rijke cultuur en diversiteit van Vlaanderen te ontdekken. Dit heeft niet alleen de zichtbaarheid van Vlaanderen als toeristische bestemming vergroot, maar ook de interactie met potentiële bezoekers verbeterd door het aanbieden van gepersonaliseerde content en aanbevelingen.

Lessen uit het succes van Toerisme Vlaanderen

Het voorbeeld van Toerisme Vlaanderen illustreert een aantal belangrijke lessen voor andere overheidsinstanties die streven naar digitale transformatie:

  1. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn cruciaal: De keuze voor een open DXP stelde TVL in staat om snel en effectief te reageren op veranderende behoeften en kansen in de digitale omgeving.
  2. Gebruikerservaring staat voorop: Door de focus te leggen op het ontwerpen van een intuïtieve en toegankelijke digitale ervaring, kon TVL een breder publiek aanspreken en de betrokkenheid verhogen.
  3. Personalisatie verrijkt de dienstverlening: Het gebruik van geavanceerde technologieën voor contentpersonalisatie heeft de relevantie en impact van de communicatie met bezoekers versterkt.
  4. Innovatie als drijfveer: TVL's benadering benadrukt het belang van innovatie en proactiviteit in het benutten van digitale technologieën om doelstellingen te bereiken.

De case study van Toerisme Vlaanderen biedt waardevolle inzichten in hoe digitale innovatie de dienstverlening van overheidsinstanties kan transformeren. Door te investeren in de juiste technologieën en strategieën, kunnen overheden niet alleen hun dienstverlening verbeteren, maar ook een meer betrokken en tevreden publiek creëren.

Government citizens

Burgerbetrokkenheid en -participatie bij overheden

Het belang van burgerbetrokkenheid en -participatie wordt steeds prominenter binnen de digitale strategieën van overheden. Ze erkennen dat het succes van digitale transformatie niet alleen afhangt van de technologie zelf, maar ook van de mate waarin burgers zich betrokken en gehoord voelen. Dit inzicht leidt tot de ontwikkeling van digitale platforms die niet alleen gericht zijn op het efficiënt leveren van diensten, maar ook op het faciliteren van een open dialoog en samenwerking met burgers. Burgers moeten actieve deelnemers worden in het vormgeven van de publieke ruimte. Zo verbeteren niet alleen de kwaliteit en relevantie van overheidsdiensten, maar dragen ook bij aan een sterker democratisch proces.

De ROI van naadloze ervaringen bij overheden

De ROI van digitale ervaringen voor overheden kan worden gemeten in termen van operationele efficiëntie, verbeterde beveiliging, en verhoogde burgerbetrokkenheid. Dropsolid onderstreept het belang van het meten van zowel direct meetbare voordelen als de meer subtiele, indirecte voordelen zoals merkbewustzijn en burgervertrouwen.

Duurzaamheid en toekomstbestendigheid bij overheden

Duurzaamheid en toekomstbestendigheid vormen een cruciale pijler in de ontwikkeling van digitale ervaringen bij overheden. Overheidsinstanties staan voor de uitdaging om digitale oplossingen te creëren die niet alleen inspelen op de huidige behoeften van burgers, maar ook flexibel en adaptief genoeg zijn om toekomstige technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen aan te kunnen. Dit vereist een vooruitziende blik in technologiekeuze, een continue investering in digitale vaardigheden van medewerkers, en een engagement voor open standaarden die interoperabiliteit en aanpasbaarheid ondersteunen. Door het adopteren van open source technologieën en het implementeren van open digitale ervaringsplatformen (DXP's) bouwen overheden een duurzaam digitaal ecosysteem dat modulair is opgebouwd en dat daarbovenop ook toekomstbestendig is. Deze benadering waarborgt niet alleen dat digitale diensten kunnen evolueren in lijn met veranderende burgerverwachtingen, maar versterkt ook de algehele veerkracht van overheidsdiensten tegenover toekomstige uitdagingen. Door duurzaamheid en toekomstbestendigheid als leidende principes te hanteren, leggen overheden de basis voor een blijvend positieve impact op de samenleving door middel van hun digitale transformaties.

Joy Saey

Ik ben Joy, jouw Digitaal Adviseur Overheden.