LRV: digital first ledenorganisatie

Organisatie
Build
Discover
Hoe LRV kosten bespaarde en ledenretentie verhoogde met een digitaal platform.
LRV - Dropsolid

Uitdaging

Een verhoging van de member lifetime value en op een kostenefficiënte manier digitale kansen grijpen voor meerwaarde op lange termijn.

Oplossing

Een strategische workshop voor een langetermijnstrategie en een member journey met vier centrale thema's: automatisering, personalisering, community-building en digitale aanwezigheid.  

Resultaat

Overkoepelende strategie voor de positionering van de LRV als moderne ledenvereniging, de gefaseerde uitvoering voor onmiddellijke impact en toekomstplannen voor de verdere uitbouw van een ledenvereniging 3.0.

2 grote vraagstukken

De LRV kampte met enkele klassieke businessvraagstukken die wel meer ledenverenigingen tegenkomen op hun pad naar digitalisering:

Ledenwerving en retentie

Om het even welke ledenvereniging leeft bij gratie van haar achterban. De LRV is een typische koepelorganisatie die in nauw contact staat met lokale verenigingen en die hen ondersteunt bij hun dagelijkse werking en evenementen. Op individueel niveau is er daarentegen minder rechtstreeks ledencontact. De zichtbare meerwaardeen relevantie van de LRV bij ruiters is dus beperkt. Dat leidde tot een verhoogde uitval van (voornamelijk jonge) leden. Een verhoging van de zogeheten member lifetime value - de ledenvariant van CLV - drong zich op.

Kostenbeheersing

Doorgedreven automatisering zorgt voor vlottere administratie. Dat had ook de LRV goed begrepen. De praktische uitwerking zat echter ingewikkelder in elkaar: de vereniging wou digitale kansen grijpen op een kostenefficiënte manier voor meerwaarde op lange termijn.

LRV - 2 screens

Strategische workshops

Het team van de LRV ging in dialoog met de digitale strategen van Dropsolid om een langetermijnstrategie uit te stippelen. Dat zorgde na enkele strategische workshops voor een sterke businesscase en een scherpgestelde missie: LRV is eenvoudigweg onmisbaar voor wie actief aan paardensport doet. Leden en clubs moesten zich opnieuw als vanzelfsprekend aansluiten bij de organisatie, op basis van evidente, onbetwistbare meerwaarde. De focus lag daarbij op verlaagde acquisitie- en administratiekosten en een verhoging van de member lifetime value.

Member Journey als leidraad

De Member Journey diende als leidraad doorheen de workshops. Dat framework biedt ledenorganisaties houvast en helpt om potentiële leden te doen uitgroeien tot sleutelleden of advocates. De digitale strategie die werd uitgewerkt tijdens de workshops, ging uit van een nieuwe website als duurzame platformbasis voor een digitaal langetermijnplan.

Vier centrale thema's:

 1. Automatisering. Die zorgt voor optimalisering van overheadkosten en stroomlijnt de gebruikerservaring voor leden.
 2. Personalisering. Een aangepaste, individuele ervaring leidt tot meer tevredenheid en een hogere member lifetime value.
 3. Community-building. Virtueel versterken van het groepsgevoel verbetert de ledenretentie.
 4. Digitale aanwezigheid. Verschillende online kanalen bedienen een specifieke doelgroep.
LRV - 4 screens

De digitalisering heeft impact op verschillende lagen binnen onze werking. De strategische workshops met Dropsolid gaven ons hierop een helder inzicht. De keuze om het partnership door te trekken voor de implementatie van onze digitale platformen lag dan ook voor de hand. Nu we live zijn met de nieuwe site denken we alweer verder om ons vernieuwde dataplatform ‘Eqify’ te gaan koppelen en op een later tijdstip zullen we op een nog sterkere manier LRV in the picture brengen via een duidelijke marketingstrategie. We zetten steeds nieuwe stappen en kijken hoopvol uit naar de toekomst!

Arthur Tanghe

Technisch Directeur

In de praktijk

Het agile traject zorgde voor de onmiddellijke uitvoering van enkele belangrijke stappen:

 • Een website op basis van Dropsolid Experience Cloud die een aantal weken na afronding van de strategische workshops live stond.
 • De implementatie van een clubzoeker, waarbij elke rijvereniging over een eigen landingspagina beschikt.
 • Een flexibele technische opzet. Zo kunnen nieuwe functies eenvoudig worden geïntegreerd - denk maar aan wedstrijdoverzichten, clubklassementen en ledenbeheer door de aangesloten clubs.

 

LRV - mobile

Agile-first

Via een gefaseerde, agile aanpak van die prioriteiten kon het budget gespreid worden in de tijd en werden oplossingen die het meeste konden opleveren, eerst geïmplementeerd. Dat uit zich in doorheen het hele traject in een optimale Return on Experience of ROX

 • Stakeholderoverleg met duidelijke KPI’s,
 • Gefaseerde en agile benadering,
 • Aanpak van urgente problemen met concrete digitale oplossingen,
 • Zonder daarbij het einddoel van een digitale ledenervaring met Return on Experience (ROX) uit het oog te verliezen.

Resultaat

Het digitale traject genereerde toegevoegde waarde op verschillende niveaus:

 • Overkoepelende strategie voor de positionering van de LRV als moderne ledenvereniging,
 • Gefaseerde uitvoering voor onmiddellijke impact,
 • Toekomstplannen voor de verdere uitbouw van een ledenvereniging 3.0, afhankelijk van het beschikbare budget in elke fase.

De doorgedreven denkoefeningen uit de strategische workshops leverden dus veel meer op dan alleen een digitale strategie met efficiënte uitwerking op vlak van website en technische integraties. De LRV kon ook aan de slag op overkoepelend businessniveau om op langere termijn extra campagnes uit te werken voor directe meerwaarde. Campagnes rond gamification, datacentralisatie en community building vormen daarbij volgende stappen. Het achterliggende Drupalplatform biedt tenslotte het perfecte technische fundament dat eenvoudig meegroeit met de organisatie.

LRV sfeerbeeld
LRV sfeerbeeld
LRV sfeerbeeld
LRV logo square

Over LRV

De Landelijke Rijvereniging of LRV is een vooraanstaande paardensportfederatie. De ledenorganisatie verenigt ruiters op alle niveaus bij de gedeelde beleving van hun passie. Het administratieve kader van de LRV bestaat uit een permanent secretariaat dat de ondersteuning aan de leden verzekert.

Ook interessant voor jou