Acerta: intuïtieve Drupal-wizard

Diensten
Build
Discover
Een gebruiksvriendelijke en intuïtieve wizard waar starters volledig zelfstandig mee aan de slag kunnen.
Acerta case - ikwilstarten.be

Geen tijd om te lezen? Bekijk de 2-minuten video

Ontdek in 2 minuten hoe we ervoor zorgden dat de gebruikers van Acerta nu via een gebruiksvriendelijke wizard helemaal zelf hun zaak opstarten! 

 

Uitdaging

Technisch een zeer ambitieus project met een strakke deadline. Een resem moeilijke API-integraties. En ondanks de complexiteit van het project, alles toch op een behapbare manier in een gebruiksvriendelijk platform voor de zelfstandige starter gieten. 

Oplossing

Een modulairplatform waarbij de basis voor toekomstige e-commerce projecten alvast werd gelegd. Het gebruik van Drupal en een transparante samenwerking waarbij Acerta nu zelf volledig zelfstandig aanpassingen doorvoert aan het platform, zonder de tussenkomst van een externe partner of een technische afdeling.  

Resultaat

Een gebruiksvriendelijke en intuïtieve wizard waar starters volledig zelfstandig mee aan de slag kunnen. 

Positieve, stijgende cijfers die sterker groeien dan de evolutie in de markt. Het nieuwe platform met de “activiteiten”-pakettten zorgen voor een volledigere dienstverlening (one-stop shop) en een relevante meeromzet.

Drupal als flexibel CMS met een visie op de toekomst

De start van het project werd in logische stappen opgebouwd. Vertrekkend vanuit de architectuur, kozen we samen met Acerta unaniem voor Drupal. Waarbij er tijdens de zoektocht naar de juiste technologie al snel op beperkingen gebotst werd, bood Drupal wel de juiste technische mogelijkheden. Ook gericht op de toekomst, kon Drupal de gewenste oplossingen bieden. Daarnaast was ook de flexibiliteit van deze open CMS iets waar Acerta naar op zoek was. 

Acerta ikwilstarten

Ontzorgen via een gebruiksvriendelijk en intuïtief platform

Acerta wilde met Ikwilstarten.be een krachtig platform neerzetten waarbij de starter volledig ontzorgd wordt. Via een gebruiksvriendelijke en intuïtieve wizard vraag je als starter zelfstandig jouw ondernemingsnummer, sociaal statuut, extra vergunningen en diensten  aan. In de wizard krijg je informatie over je wettelijke verplichtingen en de aanbevolen opties die Acerta biedt. 
 

Er werd altijd heel open en transparant gecommuniceerd vanuit Dropsolid. De samenwerking tussen de teams was goed en nauw.

Nicolas Pevenage

Director Product and Business Development @Acerta

Een geoliede machine van verschillende teams

De transparante communicatie en open samenwerking tussen de teams verliep steeds transparant waardoor er een geoliede machine ontstond tussen de teams van Acerta en Dropsolid, zowel op technisch als op functioneel vlak. Daarnaast zorgden we ervoor dat Acerta zelf de tools in handen kon nemen om autonoom aan de slag te gaan met hun platform. Zo voert Acerta nu zelf wijzigingen door en zijn ze in staat kort op de bal te spelen wanneer er bijvoorbeeld wettelijk iets verandert. 

Door de onderlegde kennis van de developers, strategen en designers van Dropsolid zijn ook onze mensen echt vooruit gegaan. Ze hebben veel van elkaar geleerd tijdens dit project.

Karen Van Gool

Product manager Starters, Zelfstandigen & Accountants @Acerta

Iets complex zo simpel mogelijk maken

Complexe achterkant vs. minimalistische voorkant

Uitdaging één: de complexiteit van het project overbrengen aan onze technische teams. Alle wettelijke diensten, activiteiten codes, prijszettingen… moesten samengevat worden in één overzichtelijk platform. De achterkant van het platform is het geheel van complexe integraties, formules en codes, terwijl de voorkant een eenvoudige wizard vertoont

Het platform richting de klant

Uitdaging twee: de complexiteit van het project op een behapbare manier naar de klant brengen. Elke starter die op het platform komt, moet intuïtief de wizard doorlopen, de juiste keuzes maken en uiteindelijk exact aanvragen wat hij op dat moment nodig heeft. Dat kan enkel als de complexiteit aan de achterzijde naadloos vertaald wordt in een gebruiksvriendelijke voorkant. Met een grote focus op overzicht en eenvoud, zodat de drop-offs tot een minimum beperkt worden. De voorkant is een mooi staaltje van UX. Gestructureerd, sober en toch aantrekkelijk en dynamisch.

Herbruikbare componenten met de toekomst in het achterhoofd

Bij de start van ikwilstarten.be, werd meteen ook rekening gehouden met de langetermijnvisie van Acerta. Daarom werd er tijdens ikwilstarten.be een basis gelegd voor andere toekomstige projecten, waaronder bijvoorbeeld zelfstandigenloket.be. Deze basis bestaat onder andere uit herbruikbare componenten die in fase één worden opgemaakt, om nadien te hergebruiken in andere projecten. Het voordeel? Kostenbesparing gericht op de toekomst, dubbel werk vermijden en de uniformiteit over de verschillende projecten heen. 

Formulieren

Formulieren met specifieke checks of achterliggende integraties werden slechts één keer centraal opgemaakt. Nadien is er de mogelijkheid om deze over de verschillende projecten heen te hergebruiken. 

Herbruikbare API-integratie

Hét technische paradepaardje van ikwilstarten.be: herbruikbare API-integraties. Zoals eerder al aangehaald, werd dit project met oog op de toekomst gebouwd. Bij de start werd meteen duidelijk dat er nood was aan een heleboel complexe integraties. In plaats van project per project te bekijken, werden ook andere, toekomstige projecten van Acerta onder de loep genomen. Op basis van de criteria en vereisten van de verschillende projecten samen werd een overkoepelende basis van generieke API-integraties gebouwd die gebruikt kunnen worden over de verschillende projecten heen. Het voordeel: kostenbesparing door hergebruik, kleinere foutenmarge in data en minder dubbele gegevens. 

Kruispuntbank

Data ophalen over reeds bestaande ondernemingen en hun vestigingseenheden. 

Centraal klantenbeheer

Automatische aanmaak van klant in CRM-systeem van Acerta nadat de aanvraag via ikwilstarten.be werd ingediend.

Straten component

Automatische ophaling van Belgische straatnamen om foutieve data te voorkomen.

Connective

Integratie die het mogelijk maakt om documenten digitaal te ondertekenen via eID of Itsme. 

(Zelflerende) Activiteitenindex

Op eenvoudige manier nacebelcodes terugvinden via synoniemen of trefwoorden. 

Region service

Bepaling van de correcte regio van de klant op basis van de postcode en teruggave van de juiste contactgegevens. 

All devices Acerta ikwilstarten

Het resultaat?

  1. Cruciaal voor Acerta, tevreden starters die volledig zelfstandig aan de slag kunnen: gebundelde administratieve verplichtingen, totale ontzorging en een drempelverlagende wizard met online betaling.
  2. Een krachtig, gebruiksvriendelijk en intuïtief basisplatform in Drupal waarop de herbruikbaarheid van de modules Acerta toelaat om ook voor zijn business partners aangepaste digitale onboarding uit te werken.
  3. Een stevige basis aan API-integraties, met vlotte integratie in nieuwe en lopende projecten. 
  4. Een sterk positieve business case met nieuwe financiële inzichten die als basis dienen voor andere vervolgprojecten.
Acerta ikwilstarten

Over Acerta

Acerta is een full service hr-dienstengroep die ondernemers en starters helpt in elke fase van hun groeiproces. Met het nieuwe startersplatform ikwilstarten.be wil Acerta beginnende zelfstandigen begeleiden bij de start van hun onderneming.

Ook interessant voor jou