Open source voor duurzame digitale ervaringen

Blog
Gepost op
Open source voor duurzame digitale ervaringen -  Drone shot costa de caparica

Een duurzaam digitaal platform is de beste keuze voor het leveren van digitale ervaringen. Het is schaalbaar en kost minder dan proprietary software. Maar wat betekent zo’n duurzaam of sustainable platform voor organisaties? En hoe werkt ons duurzame, open source Dropsolid Platform voor organisaties als Lotus, Sleeplife of de Gezinsbond? De essentie:

  • Open source is de basis voor sustainable development en duurzame digitale platformen.
  • Langetermijnstrategie en voortdurende verbetering (continuous improvement) leveren de grootste verborgen meerwaarde.
  • Ondersteuning en training betekenen extra vrijheid voor bedrijven.
  • Sustainability is ook in andere sectoren de weg vooruit.

Open source als basis voor sustainable development

Bij Dropsolid vertrouwen we al sinds jaar en dag op Drupal voor alles wat we ontwikkelen. Drupal is toonaangevende opensourcetechnologie die een flexibele, duurzame basis vormt voor zowat elke digitale ervaring die organisaties maar kunnen verlangen.

Bij Dropsolid gebruiken we Drupal en ons daarop gebaseerde Dropsolid Platform als fundament voor websites, multisite-omgevingen, e-commerce, intranet én mobiele apps met een zogenaamde headless backend. De flexibiliteit die open source biedt, is essentieel om de klant of eindgebruiker centraal te kunnen zetten in de digitale dienstverlening van vandaag én morgen.

Langetermijnvisie levert businesswaarde

De keuze voor Drupal is niet toevallig. Open source gaat namelijk een heel stuk verder dan zomaar software waar iedereen vrij aan kan bijdragen. De Drupalgemeenschap vertrekt telkens weer vanuit een fundamentele achterliggende gedachte: wat is de beste oplossing voor webbouwers én organisaties op lange termijn? En in welke richting moet digitale dienstverlening evolueren? 

Open source kiest daarbij resoluut voor duurzame ontwikkeling, met sustainable platformen die voortdurend evolueren. Dat staat in schril contrast met typische proprietary software, die vaak gericht is op het zo snel mogelijk opleveren van nieuwe features en producten die snel verouderen. Die onderdelen moeten op hun beurt veel te snel worden vervangen door nieuwe features. Het bouwen van digitale ervaringen met proprietary software vraagt dus vaak onvoorspelbare extra investeringen.

Met Dropsolid kiezen we bewust voor open source en dus voor de lange termijn, zoals het bouwen van installers en andere multi-inzetbare features die een flinke investering vragen. We weten uit ervaring dat die keuze meerwaarde levert. We kunnen dan namelijk onze opgebouwde kennis en reeds ontwikkelde componenten snel inzetten voor nieuwe bedrijven.

Duurzame digitale trajecten voor de lange termijn

Het leveren van businesswaarde draait natuurlijk om meer dan het technische plaatje. We begeleiden bedrijven ook met de Dropsolid Discovery Track. Die bestaat uit een reeks workshops, waarin we samen met alle relevante stakeholders bewezen principes als Design Thinking gebruiken om de beste digitale ervaringen uit te tekenen. Samen met onze experts werken organisaties en bedrijven een visie en strategie uit voor hun digital experience en voor de verdere digitalisering van hun dienstverlening. Thema’s als duurzame SEO en duurzame klanten- en ledenwerving staan daarbij vaak met stip op één.

Dat strategische traject is ongelooflijk belangrijk om een langetermijnvisie te ontwikkelen, die we vervolgens met ons eigen opensource platform kunnen uitbouwen. Snelle oplevering en een vlugge boost in SEO- en leadgeneratie kan uiteraard broodnodig zijn, maar slimme bedrijven bekijken hun return ook op de lange termijn. Met een continu evoluerend platform zorgen ze daarvoor.

 

“Duurzame SEO en continue klanten- en ledenwerving staan voor veel organisaties op de eerste plaats.”

 

Duurzame ontwikkeling in andere sectoren

Duurzaam development is geen voorrecht van de techsector. Tijdens mijn recente vakantie naar Costa Rica werd dat nog maar eens duidelijk. De slimme combinatie van ecologie en toerisme in het land is een schoolvoorbeeld van duurzaamheid en meerwaarde op lange termijn. Een vliegreis van enkele duizenden kilometers om er te geraken is uiteraard geen toonbeeld van duurzaamheid, maar eens ter plekke wordt het hemelsbrede verschil met veel (veelal Aziatische) bestemmingen in één klap duidelijk.

Nationale parken beslaan bijna één derde van het volledige grondgebied van Costa Rica, en dat zul je als toerist geweten hebben. Een bataljon parkwachters kijkt er nauwgezet op toe dat bezoekers een minimale impact hebben op de natuur. Het resultaat? Alles is brandschoon en de voetafdruk van reizigers ter plekke blijft minimaal. En van die behouden natuurpracht kunnen zowel de toeristische sector als de overheid een meerprijs vragen. Die extra inkomsten worden op hun beurt weer geïnvesteerd in natuurbehoud en dat zorgt op zijn beurt voor extra duurzaamheid.

Waarom duurzaam development de toekomst is

Sustainable of duurzaam denken werkt dus op verschillende niveaus, waarvan duurzame webontwikkeling er één is. Een wederzijdse investering zorgt voor een duurzaam platform waarbij iedereen wint. Dat staat in sterk contrast tot snelle oplevering van éénmalige weboplossingen. Die kunnen immers niet mee evolueren, hangen af van het onderhoud van de ontwikkelaar en zijn vaak al na enkele jaren (of zelfs sneller) alweer aan vervanging toe.

Met Dropsolid maken we er een punt van om in te zetten op de lange termijn, omdat de kracht van duurzame platformen zijn waarde elke dag opnieuw bewijst. Dat doen we zowel strategisch als op gebied van technische ontwikkeling. Een digitaal businessmodel dat de toon zet, is makkelijker vol te houden dan een online aanwezigheid die constant achter de feiten aanholt.

Op technisch vlak betekent de continue evolutie van ons Dropsolid Platform dan weer een belangrijk verschil voor bedrijven. We investeren voortdurend in ons Drupalgebaseerde platform, dat het hele jaar door wordt onderhouden en verbeterd. Het evolueert mee en de software veroudert niet op de klassieke manier: losse elementen kunnen eenvoudigweg vervangen worden door nieuwe, betere features en modules, zonder impact op het platform voor het bedrijf in kwestie. Elke vier jaar een volledig nieuwe website bouwen, is daarmee voorgoed verleden tijd.

Vandaag nog kijken hoe we samen het digitale platform voor jouw organisatie kunnen realiseren? Neem contact op voor een Discovery Track.