EAPHM: geïntegreerd platform

Organisatie
Build
Lagere acquisitiekosten met een geïntegreerd digitaal platform
EAPHM - dropsolid

Uitdaging

Alle internationale leden uit 27 landen met elkaar verbinden via een digitaal platform en de verdere professionalisering van hun online aanwezigheid.  

Oplossing

Een website met meer dan 1.000 gepubliceerde documenten die makkelijk toegankelijk zijn dankzij een gebruiksvriendelijke zoekmotor. En een volledig geautomatiseerde online ledenwerving via de website, Teamleader en Mailchimp.

Resultaat

Eenvoudig geautomatiseerde workflows, verlaagde customer acquisition cost en een vlottere customer journey. Daarnaast zijn niet-technische beheerders volledig getraind om het platform zelf te bedienen.

 
EAPHM - 2 screens

Professionaliseren van de digitale aanwezigheid van EAPHM

EAPHM is actief in 27 Europese landen. Het digitale platform speelt dan ook een sleutelrol om al die internationale leden met elkaar te verbinden. Met verdere professionalisering van hun digitale aanwezigheid wou EAPHM in staat zijn om:

  1. Meer nieuwe leden aan te trekken.
  2. Een grote hoeveelheid kwalitatieve inhoud ter beschikking te stellen van bestaande en potentiële leden - liefst via een gebruiksvriendelijk en makkelijk te onderhouden platform.
  3. Ledenwerving en ledenbeheer te automatiseren.
  4. Het digitale platform verder te integreren met bestaande CRM en Marketing Automation tools
  5. Niet-technische medewerkers, zoals content editors, het digitale platform te laten beheren
EAPHM - mobile

Een gefaseerde aanpak met vele kleine successen

Op basis van heldere doelen beslisten we samen om het project gefaseerd en agile aan te pakken. Dat zorgde ervoor dat het team gaandeweg kleine successen kon boeken en vervolgens op basis van de nieuwe inzichten de processen en websites verder kon optimaliseren.

De nieuwe website bevat meer dan 1.000 gepubliceerde documenten, die makkelijk toegankelijk zijn dankzij een gebruiksvriendelijke zoekmotor. Veel van die documenten zijn in hun volledige versie enkel toegankelijk voor leden. Anonieme, niet-ingelogde bezoekers kunnen wel doorheen de volledige database zoeken en previews bekijken. Documenten worden automatisch geüpload, wat leidt tot minder fouten en een verhoogde efficiëntie.

EAPHM - 4 screens

Resultaat

Online ledenwerving is volledig geautomatiseerd tussen de website (via online formulieren), Teamleader (de gebruikte CRM-applicatie voor ledenbeheer) en Mailchimp (voor marketing automation). De workflow omvat geïntegreerde automatische facturatie vanuit het CRMsysteem en een bijna realtime datasynchronisatie.
Gepersonaliseerde emails voor bijvoorbeeld inschrijvingsbevestigingen worden automatisch verzonden via Mailchimp triggers. Er blijven slechts een handvol cruciale momenten over waarop menselijke interventie nodig is.

Resultaten voor EAPHM:

  • De niet-technische beheerders zijn volledig betrokken in het project en getraind om het platform zelf te bedienen.
  • Eenvoudige geautomatiseerde workflows voor document- en ledenbeheer resulteren in minder fouten en meer tijdswinst voor het interne team
  • Verlaagde customer acquisition cost (CAC) door doorgedreven integratie met platformen voor CRM en marketing automation.
  • Een vlotte customer journey voor bestaande en potentiële leden van EAPHM.
EAPHM logo square

Over EAPHM

De European Association of Porcine Health Management (EAPHM) is een community die actief ervaringen en ideeën uitwisselt rond gezondheidsmanagement voor varkens. Varkensdierenartsen uit heel Europa vormen het ledenbestand van de organisatie. EAPHM biedt hen een platform waarop ze informatie kunnen delen die hen helpt bij het verbeteren van hun vaardigheden en best practices. De website staat centraal als virtuele basis van de organisatie en is dan ook het ontmoetingspunt voor alle leden.

Ook interessant voor jou